Hôm qua (07/08/2020)4.127 hồ sơ tìm việc có thêm: 5.868 vị trí tuyển dụng mới

Mỗi tháng chúng tôi có xấp xỉ 71 đơn xin việc mới + 101 vị trí cần tuyển dụng

Chi tiết hồ sơ ứng viên
Ngày làm mới: 17/08/2019
Mã: NTV007855    Số lượt xem: 204
Thông tin tài khoản
Họ và tên: Bùi Văn Nam
Ngày sinh: 19/12/1999
Giới tính: Nam
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Trình độ học vấn
Trình độ học vấn: Đại học
Ngành học: Kinh tế
Tốt nghiệp năm: 1996
Tốt nghiệp tại trường:
Ngoại ngữ:
Trình độ tin học: Tốt
Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:
Kinh nghiệm làm việc
Số năm kinh nghiệm: 5 năm
Kinh nghiệm: 1. Tháng 4/2011 đến nay: Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
Lĩnh vực: Sản xuất ống và phụ kiện nhựa phục vụ lĩnh vực cấp thoát nước.
Quy mô: 700 cán bộ, công nhân viên và 03 công ty con tại (Vĩnh Phúc, Tp. HCM, Quảng Nam).
Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chánh - Nhân sự.
Công việc phụ trách:
- Quản lý, điều hành toàn bộ công tác hành chánh, nhân sự toàn hệ thống Đạt Hòa, kiêm Phó Giám đốc điều hành của Nhà máy tại Vĩnh Phúc
- Phụ trách công tác pháp chế, đối ngoại của công ty
- Hỗ trợ chính trong công tác đòi nợ các nợ quá hạn, nợ khó đòi.
2. Tháng 4/2008 đến tháng 04/2011: Trường Quốc tế Việt Anh
Lĩnh vực: Giáo dục (từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông).
Quy mô: 300 cán bộ, công nhân viên.
Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chánh - Nhân sự.
3. Tháng 8/2005 đến tháng 04/2008: Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2
- Lĩnh vực: Đầu tư các Khu dân cư, thi công xây dựng công trình; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Quy mô: 1.000 cán bộ, công nhân viên.
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nhân sự – Hành chánh.
- Công việc phụ trách: Quản lý mảng Hành chánh, tiền lương, An toàn lao động, PCCN, khen thưởng, kỷ luật toàn Công ty. Cụ thể:
+ Xây dựng và triển khai thực hiện các Nội quy, quy trình, chính sách, chế độ, khen thưởng, kỷ luật của Công ty.
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty: Đăng ký kinh doanh, thành lập Chi nhánh, Công ty thành viên, đăng kiểm, kiểm định các thiết bị. Tham mưu đơn khởi kiện, đơn khởi tố và tham dự các phiên Tòa do Công ty làm nguyên đơn.
+ Trực tiếp thụ lý các vụ vi phạm kỷ luật của Cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Đề xuất xử lý kỷ luật đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
+ Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá, bao gồm: đánh giá năng lực, đánh giá thử việc, thi đua khen thưởng và tổ chức, giám sát thực hiện đúng quy định.
+ Xây dựng Bảng mô tả công việc cho toàn bộ các chức danh và quy định chức năng nhiệm vụ cho từng Phòng ban, Bộ phận.
+ Tham mưu các chế độ, chính sách khuyến khích người lao động thông qua lương, thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua, tham quan, nghỉ mát.
+ Tham mưu lãnh đạo phân bổ tiền lương để giảm tối đa chi phí thuế thu nhập cá Nhân cho người có thu nhập cao nhằm đảm bảo quyền lợi cho CB. CNV.
+ Tổ chức việc tính lương (lương khoán sản phẩm, khoán doanh số và lương thời gian theo hiệu quả công việc) cho các CB.NV văn phòng Công ty và giám sát, kiểm tra Bảng lương của các đơn vị thành viên trước khi trình Tổng Giám đốc ký.
+ Tổ chức kiểm tra ATLĐ, PCCN tại các công trình, và phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản cho công nhân. Hướng dẫn Bảo vệ các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác Bảo vệ.
+ Kiểm tra công tác hành chánh tại Văn phòng, các đơn vị thành viên về: Văn thư, lưu trữ theo quy định, mua sắm sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước. Đào tạo nhân viên về kỹ năng soạn thảo văn bản, lưu trữ văn bản.
+ Triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
+ Tham mưu Trưởng Phòng xây dựng Kế hoạch nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ, luân chuyển, đào tạo cán bộ nguồn thay thế.
+ Điều hành, quản lý Đội xe: phân công, kiểm soát định mức xăng/dầu, chi phí sửa chữa, đăng kiểm, . ..
+ Thuê mướn mặt bằng làm trụ sở Ban quản lý Công trình; lập thủ tục xin điện, nước phục vụ công trình.
+ Và các công tác hành chánh khác: vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường, cung ứng các máy móc thiết bị, VPP cho các Phòng ban, . . .
4. Từ 10/2004 - 08/2005: WINSOR PLAZA HOTEL
- Lĩnh vực: Khách sạn 5 sao, Nhà hàng cao cấp, Trung tâm thương mại.
- Quy mô: 1.000 nhân viên.
- Chức vụ: Trưởng Phòng Nhân sự – Hành chánh.
- Công việc phụ trách: Quản lý điều hành chung toàn bộ công tác nhân sự, Hành chánh, tiền lương, ANTT, ATLĐ, PCCN, khen thưởng, kỷ luật toàn Công ty.
5. Từ 04/2003 - 10/2004: Công ty May xuất khẩu 3/2
- Lĩnh vực: May mặc hàng xuất khẩu. Quy mô: trên 3.000 cán bộ, công nhân viên.
- Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chánh quản trị.
- Công việc phụ trách: Quản lý mảng Hành chánh quản trị, tiền lương, An toàn lao động, PCCN, Y tế, khen thưởng, kỷ luật toàn Công ty, Nhà ăn, đội xe. Cụ thể:
+ Xây dựng và triển khai thực hiện các Nội quy, quy trình, chính sách, chế độ, khen thưởng, kỷ luật của Công ty.
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng kiểm, kiểm định các thiết bị, lò hơi.
+ Trực tiếp thụ lý các vụ vi phạm kỷ luật của Cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Đề xuất xử lý kỷ luật đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
+ Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá (đánh giá năng lực, đánh giá thử việc, khen thưởng) và tổ chức, giám sát thực hiện đúng quy định.
+ Tham mưu các chế độ, chính sách khuyến khích người lao động thông qua lương, thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua, tham quan, nghỉ mát.
+ Tìm kiếm nhà cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hoạt động hành chánh và các nhà thầu xây dựng, sữa chữa nhỏ.
+ Tham gia xây dựng đơn giá khoán, tổ chức việc tính lương (lương khoán sản phẩm, lương thời gian theo hiệu quả công việc) cho các CB.NV văn phòng Công ty và giám sát, kiểm tra Bảng lương của Xưởng trước khi trình ký.
+ Tổ chức kiểm tra ATLĐ, PCCN tại các công trình, và phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản cho công nhân. Chuẩn bị hướng dẫn công nhân trả lời khi có đoàn đánh giá của đối tác đến (chủ yếu là thời gian làm thêm giờ).
+ Triển khai và hướng dẫn, kiểm tra công tác: Văn thư, lưu trữ, mua sắm sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước.
+ Triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT theo quy định.
+ Điều hành, quản lý Đội xe (14 xe): phân công lịch chạy xe đưa rước, đưa đón cán bộ đi công tác, kiểm soát định mức xăng/dầu, chi phí sửa chữa, đăng kiểm, . ..
+ Giám sát Nhà ăn: duyệt thực đơn hàng tuần, kiểm tra đối chiếu việc báo cơm hàng ngày, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, tổ chức lưu mẫu thức ăn, kiểm tra vệ sinh, bố trí giờ ăn, vị trí ăn của từng bộ phận. Quyết toán tiền ăn hàng tháng.
+ Và các công tác hành chánh khác: vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường, cung ứng các máy móc thiết bị, VPP cho các Phòng ban, . . .
6. Từ 10/2001 - 03/2003: Công ty Thương mại – XNK – Du lịch tỉnh Bình Phước
- Lĩnh vực: Thu mua – Xuất khẩu hàng nông sản, 02 Khu du lịch, Nhà hàng, các Trung tâm thương mại huyện, cây xăng, Xưởng sản xuất Đũa tre xuất khẩu.
- Quy mô: 300 nhân viên.
- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chánh tổng hợp.
- Công việc phụ trách: Quản lý toàn bộ công tác tổ chức, nhân sự, Hành chánh, tiền lương, ANTT, ATLĐ, PCCN, khen thưởng, kỷ luật toàn Công ty.
7. Từ 01/1999 - 10/2001: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
- Chức vụ: Chuyên viên Lao động – Tiền công, kiêm Thư ký Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh, Chuyên viên giúp việc Ban cải cách đổi mới doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.
- Nhiệm vụ: Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước về: chính sách lao động, tiền lương, tiền công, kỷ luật lao động, hợp đồng lao động. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động.
- Soát xét, trình phê duyệt Đơn giá tiền lương của các doanh nghiệp Nhà nước.
- Soát xét, hướng dẫn các doanh nghiệp điều chỉnh Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể do các doanh nghiệp đăng ký.
- Hướng dẫn các huyện về công tác giải quyết việc làm, quản lý lao động.
Các kỹ năng: - Vận dụng tốt các Luật có liên quan,
- Soạn thảo tốt các loại văn bản,
- Quản lý điều hành và thương thuyết.
- Hết mình vì công việc, luôn tìm tòi cải tiến, không ngại khó, dám đương đầu với khó khăn và thử thách.
- Giải quyết công việc có logic, nhanh, gọn, đúng quy định, hiệu quả.
- Bình tĩnh, chín chắn, mềm mỏng nhưng dứt khoát; ưa cái thiện và những người biết sửa đổi.
Công việc mong muốn
Vị trí mong muốn:

Giám đốc/Trưởng phòng Hành chánh - Nhân sự

Cấp bậc mong muốn: Quản trị cấp cao
Ngành nghề:

Hành chính - Nhân sự

Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
Địa điểm làm việc: Bình Dương
Mức lương mong muốn: 30 Triệu
Mục tiêu nghề nghiệp: Giám đốc điều hành
Email liên hệ: Chỉ tài khoản Nhà tuyển dụng đã xác thực mới xem được thông tin liên hệ của ứng viên Bùi Văn Nam.
Nếu chưa xác thực, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: (Bấm vào đây để xem) hoặc đăng ký tư vấn để được bộ phận CSKH liên hệ hỗ trợ ngay sau 30 phút.
Điện thoại liên hệ:
Lọc tìm ứng viên
Ngành nghề
Tỉnh/thành
Mức lương
Kinh nghiệm
Thích và chia sẽ việc làm đảm bảo trên    
1
Bạn chưa xem việc làm nào
array(7) { ["module"]=> string(4) "jobs" ["view"]=> string(10) "recruiters" ["task"]=> string(7) "showjob" ["id"]=> string(4) "7855" ["code"]=> string(39) "giam-doctruong-phong-hanh-chanh-nhan-su" ["page"]=> string(0) "" ["Itemid"]=> string(1) "7" }